2019 - 2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı için kayıt yenileme süreci - Bilişim Enstitüsü
Duyurular

Ders Kayıt Süreci

 

2019 - 2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı için kayıt yenileme ve ders alma süreci aşağıda belirtilmiştir.

Öğrenciler Ücret / Katkı Payı ödemesini 05 - 07 Şubat 2020 Tarihleri Arasında yapabilirler.
 

Öğrenciler Ders Kayıtlarını ve Onaylarını  06 - 09 Şubat 2020 Tarihleri Arasında

https://ogrenci.gazi.edu.tr/ogrenci/  web adresinden yapabilirler.

Adli Bilişim (Arş. Gör. Muhammed Ali KOŞAN Tel: 0 312 202 19 46)
Bilgisayar Bilimleri (
Arş. Gör. Merve ORAKCI Tel: 0 312 202 38 29)
Bilişim Sistemleri (
Arş. Gör. Mehmet SEVRİ Tel:0 312 202 37 94)
Sağlık Bilişimi (
Arş. Gör. Mehmet SEVRİ Tel: 0 312 202 37 94)
​Yönetim Bilişim Sistemleri (
Arş. Gör. İbrahim Kök Tel: 0 312 202 38 28)
 

Alınan tüm dersler ortalamaya katıldığından, başarısız olduğunuz dersleri tekrar almanız ortalama açısından önemlidir.

06 - 09 Şubat 2020 Tarihleri arasında ders kayıt ve onay veren öğrenciler için;  10-12 Şubat 2020 tarihleri arasında “Danışman Onayları” yapılacaktır.

(Yeni kayıt olan öğrencilerin, “Danışman Onayları” Ana Bilim Dalı başkanınca yapılacaktır.)

Danışman ataması yapılmayan öğrenciler Dönem Projesi, Seminer, Yeterlik, Tez Hazırlık, Tez Çalışması derslerine kayıt yaptıramaz, bu dersler seçilse dahi onay verilmez sistemden silinir.

 

Öğrenciler, ödemesi gereken Ücret/ Katkı Payı miktarını Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden Kontrol edebilirler. Örnek ekran görüntüsü;

 

 

 

 

Doktora Öğrencileri

1. Yarıyıldan, 8 Yarıyıla kadar ücret ödemez.   9. Yarıyıldan itibaren 129 TL ücret öder.

Öğrenci Bilgi Sisteminde, ödenmesi gereken katkı payı bilgisini kontrol ediniz.

Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı ise her dönem 129 TL ücret öder.

(Ön-lisans, Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ) 

Banka Hesap Bilgisi: Gazi Üniversitesi Halkbank Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri.

(EFT yapılamaz, Halkbank Şubesi içerisinden ödeme yapılabilir.)

Ders dönemi alınabilecek dersler:

(3 adet zorunlu ders + 5 adet seçmeli ders + seminer + tez hazırlık)

 • Azami süre 4 yarıyıldır.
 • BE--5001 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” zorunlu dersi.
 • 5001 ve 5002 kodlu Ana Bilim dalı zorunlu dersleri.
 • Ana Bilim Dalında açılan 5 adet seçmeli dersi.
 • Tez Hazırlık zorunlu dersi (Danışman adına açılır.)
 • Seminer zorunlu dersi (Danışman tarafından yürütülür.)
 • Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 3.00 ve üzeri olması gerekmektedir.

Yeterlik dönemi alınabilecek dersler:

 • En geç 5. ya da 6. Yarıyılda Yeterlik sınavlarından başarılı olmak gerekir.
 • Yeterlik Aşaması zorunlu dersi (Ana Bilim Dalı başkanı adına açılır.)
 • Tez Hazırlık zorunlu dersi (Danışman adına açılır.)

Tez Dönemi alınabilecek ders:

 • Tez Çalışması zorunlu dersi (Danışman adına açılır.)

 

Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri

1. Yarıyıldan, 4 Yarıyıla kadar ücret ödemez.   5. Yarıyıldan itibaren 129 TL ücret öder.

Öğrenci Bilgi Sisteminde, ödenmesi gereken katkı payı bilgisini kontrol ediniz.

Başka bir yükseköğretim kurumuna  kayıtlı ise her dönem 129 TL ücret öder.

(Ön-lisans, Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans)

Banka Hesap Bilgisi: Gazi Üniversitesi Halkbank Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri.

(EFT yapılamaz, Halkbank Şubesi içerisinden ödeme yapılabilir.)

Ders dönemi alınabilecek dersler:

(3 adet zorunlu ders + 5 adet seçmeli ders + seminer + tez hazırlık)

 • Azami süre 4 yarıyıldır.
 • BE--5001 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği zorunlu dersi.
 • 5001 ve 5002 kodlu Ana Bilim dalı zorunlu dersleri.
 • Ana Bilim dalında açılan 5 adet seçmeli dersi.
 • Tez Hazırlık zorunlu dersi (Danışman adına açılır.)
 • Seminer zorunlu dersi (Danışman tarafından yürütülür.)
 • Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 2.50 ve üzeri olması gerekmektedir.

Tez Dönemi alınabilecek ders:

 • Tez Çalışması zorunlu dersi (Danışman adına açılır.)

 

Örgün Eğitim - Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri

   Asgari 4 Adet Kredili Ders Ücreti 2400 TL öder.

   Son yarıyılda kalan ders sayısı kadar ücret öder. (1 ders ücreti 600 TL)

   Son yarıyılda dersle beraber alınan Dönem projesi için ücret ödenmez.

 10 Adet dersten başarılı olan öğrenci, yalnızca Dönem projesi alması durumunda 600 TL ücret öder.

Banka Hesap Bilgisi: Gazi Üniversitesi Halkbank Tezsiz YL Program Ödemeleri. 

(EFT yapılamaz, Halkbank Şubesi içerisinden ödeme yapılabilir.)

1. 2. ve 3. Yarıyılda alınabilecek dersler:

 • Azami süre 3 yarıyıldır.
 • 5001 ve 5002 kodlu Ana Bilim Dalı zorunlu dersleri.
 • Ana Bilim Dalında açılan 8 adet seçmeli dersi.
 • Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 2.50 ve üzeri olması gerekmektedir.
 • 3. Yarıyılda Dönem projesi zorunlu dersi alınır. (Danışman adına açılır.)

 

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri

   Asgari 4 Adet Kredili Ders Ücreti 3600 TL öder.

   Son yarıyılda kalan ders sayısı kadar ücret öder. (1 ders ücreti 900 TL)

   Son yarıyılda dersle beraber alınan Dönem projesi için ücret ödenmez.

   10 Adet dersten başarılı olan öğrenci, yalnızca dönem projesi alması durumunda 900 TL ücret öder.

   Banka Hesap Bilgisi: Gazi Üniversitesi Halkbank Tezsiz YL Program Ödemeleri.

(EFT yapılamaz, Halkbank Şubesi içerisinden ödeme yapılabilir.)

1. 2. ve 3. Yarıyılda alınabilecek dersler:

 • Azami süre 3 yarıyıldır.
 • 9001 ve 9002 kodlu Ana Bilim Dalı zorunlu dersleri.
 • Ana Bilim Dalında açılan 8 adet seçmeli dersi.
 • Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 2.50 ve üzeri olması gerekmektedir.
 • 3. Yarıyılda Dönem projesi zorunlu dersi alınır. (Danışman adına açılır.)