2019-2020 Bahar Dönemi Örgün Eğitim Ders Programı - Bilişim Enstitüsü
Duyurular
Adli Bilişim Ana Bilim Dalı - Örgün Eğitim 
Ders Kodu  Ders Adı Dersin Öğretim Üyesi Ders Günü Saati Yeri
BEAB5001  Adli Bilişim Uygulamaları  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIR Cuma         17:30         Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 
BEAB5002  Bilişim Hukuku ve Uygulama Örnekleri  Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ Pazartesi 17:30 Bilişim Enstitüsü 205 No’lu Toplantı Salonu
BEAB5102  Adli Bilişimde Yapay Zekâ Teknikleri  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIR Cuma         20:30         Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası
BEAB5109  Etik Hacker  Doç.Dr. Utku KÖSE Cuma 13:00 Bilişim Enstitüsü 305 No’lu Toplantı Salonu
BEAB5112  İşletim Sistemleri Güvenliği  Doç. Dr. Çelebi ULUYOL Çarşamba 17:30 Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 104 No’lu Oda
BEAB5113  Karşı Adli Bilişim  Dr. Öğr. Üyesi Uraz YAVANOĞLU Salı 17:30 Mühendislik Fakültesi 105 No’lu Mikroişlemci
Laboratuvarı
BEAB5115 Ses ve Görüntü İnceleme Dr. Öğr. Üyesi  Nursel YALÇIN Çarşamba 09:30 Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
BEAB5119 Kişisel ve Kurumsal Verilerin
Korunmasında Teknik ve Hukuki Düzenlemeler
Prof. Dr. Mustafa ALKAN Pazartesi 14:30 Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
Haberleşme Laboratuvarında
           
           
Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı - Örgün Eğitim
Ders Kodu  Ders Adı Dersin Öğretim Üyesi Ders Günü Saati Yeri
BEBB5001 Büyük Veri İçin İstatistiksel Öğrenme  Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL Pazartesi 19:00 Mühendislik Fakültesi Z33
BEBB5002 Algoritma Tasarımı  Doç. Dr. Hasan Şakir BİLGE Çarşamba 17:00 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Derslikleri
BEBB5101 Yapay Zeka Algoritmaları Doç. Dr. Hacer KARACAN Pazartesi 14:00 Mühendislik Fakültesi Z-36 No'lu Sınıf
BEBB5112 İstatistiksel ve Operasyonel Karar
Destek Sistemleri 
Doç. Dr. Mehmet ATAK Salı 17:30 Mühendislik Fakültesi 4. Kat 409 No’lu Sınıf
BEBB5113 Akıllı loT Sistemleri Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU Pazartesi 11:00 Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Seminer Salonu
BEBB5121 Paralel Hesaplama Prof. Dr. Mahir DURSUN Cuma 18:00 Teknoloji Fakültesi Taşkent Binası 243 No’lu Sınıf
           
           
Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı - Örgün Eğitim
Ders Kodu  Ders Adı Dersin Öğretim Üyesi Ders Günü Saati Yeri
BEBS5001 İletişim Ağları  Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL Salı 19:00 Mühendislik Fakültesi Z33
BEBS5002 Nesne Yönelimli Programlama  Doç. Dr. Hacer KARACAN Pazartesi 18:00 Mühendislik Fakültesi 402 No'lu Sınıf
BEBS5101 Yenilik Temelli Problem Çözme
Teknikleri 
Prof. Dr. Mahir DURSUN Perşembe 18:00 Teknoloji Fakültesi Taşkent Binası B-243 No’lu
Toplantı Salonu
BEBS5111 Bilgi Tabanlı Uzman Sistemler  Doç. Dr. İsmail ŞAHİN Cumartesi 10:00 Teknoloji Fakültesi Taşkent Binası Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu
BEBS5112 Genetik Algoritmalar Doç.Dr. Utku KÖSE Cuma 16:00 Bilişim Enstitüsü 305 No’lu Sınıf
BEBS5113  Fiber Optik İletişim Teknikleri  Prof. Dr. Murat YÜCEL Pazartesi 10:30 Teknoloji Fakültesi Taşkent Binası Elektrik-Elektronik
Müh. Toplantı Salonu
BEBS5114 İleri Web Programlama Doç. Dr. M. Tahsin ÜSTÜNDAĞ Salı 17:30 Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Odası
BEBS5115 Gömülü Sistemler Dr. Öğr. Üyesi Fecir DURAN Çarşamba 17:30 Teknoloji Fakültesi B Blok Gömülü Sistemler
Laboratuvarı
BEBS5120  Blok Zincir Teknolojileri ve
Uygulamaları 
Doç.Dr. Utku KÖSE Cuma 10:00 Bilişim Enstitüsü 305 No’lu Sınıf
           
           
Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı - Örgün Eğitim 
Ders Kodu  Ders Adı Dersin Öğretim Üyesi Ders Günü Saati Yeri
BESB5001  Biyoinformatik  Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN Perşembe 13:30 Bilişim Enstitüsü 105 No’lu Toplantı Salonu
BESB5002  Elektronik Sağlık Kayıtları  Prof. Dr. Serdar KULA Salı 14:00 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi C Blok 6. Kat
Öğretim Üyesi Odası
BESB5106  Sağlık Bilgi Standartları  Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN Perşembe 16:30 Bilişim Enstitüsü 105 No’lu Toplantı Salonu
BEBS5108 Sağlık Bilişimi ve Etik Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU Çarşamba 13:30 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Kat 5
BESB5109  Sağlık Bilişimi ve Eğitimi  Prof. Dr. Işıl İrem BUDAKOĞLU Çarşamba 10:30 Gazi Üniversitesi Hastanesi E Blok 9. Kat Tıp
Eğitimi ve Bilişimi ABD
BESB5113 Sağlık Bilişiminde İstatistiksel
Analiz ve Yöntemleri
Doç. Dr. Hakan TEKEDERE Perşembe 18:00 Bilişim Enstitüsü 303 No’lu Toplantı Salonu
           
           
Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı - Örgün Eğitim
Ders Kodu  Ders Adı Dersin Öğretim Üyesi Ders Günü Saati Yeri
BE--5001 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(Şube 1)
Prof. Dr. Serpil EROL Çarşamba 17:30 Mühendislik Fakültesi 4. Kat 409 No'lu Derslik
BE--5001 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(Şube 2)
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Çarşamba 13:30 Mühendislik Fakültesi Derslikleri
BEYB5001  Yönetim Karar Destek Sistemleri  Doç. Dr. Mehmet ATAK Cuma 17:30 Mühendislik Fakültesi 4. Kat 405 No’lu Sınıf
BEYB5002  Yönetim Bilişim Sistemlerinin
Analizi ve Tasarımı 
Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN Çarşamba 17:00 Endüstri Mühendisliği 829 No’lu Salon
BEYB5102  Yönetim Bilişim Sistemleri  Dr. Öğr. Üyesi Tahsin ÇETİNYOKUŞ Çarşamba 13:30 Mühendislik Fakültesi 8. Kat Öğretim Üyesi Odası
BEYB5103  Deterministik Yöneylem Araştırması  Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ Perşembe 17:30 Mühendislik Fakültesi, 412 No’lu Sınıf
BEYB5104 Yönetim ve Organizasyon  Prof. Dr. Enver AYDOĞAN Salı 17:00 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İİBF/1249 No’lu Oda
BEYB5107  E-İşletmecilik Yönetimi  Dr. Öğr. Üyesi Sami ACAR Perşembe 13:30 Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 3.Kat 327 No’lu Oda
BEYB5113 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği Prof. Dr. Cevriye GENCER Pazartesi 17:30 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü Derslikleri 
BEYB5114  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri  Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ Perşembe 13:30 Mühendislik Fakültesi, 412 No’lu Sınıf
BEYB5117  Kurumsal Kimlik Yönetimi  Doç. Dr. Mithat YILMAZ Pazartesi 18:00 Bilişim Enstitüsü 105 No’lu Sınıf
BEYB5120 Sosyal Medya Pazarlaması Doç. Dr. Alper GÜZEL Perşembe 17:30 Bilişim Enstitüsü 205 No’lu Toplantı Salonu
BEYB5121 Bilgi Yönetimi Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ Çarşamba 19:00 Bilişim Enstitüsü 105 No’lu Toplantı Salonu
BEYB5129 Yapısal Programlama  Doç. Dr. Selçuk Kürşat İŞLEYEN Çarşamba 17:00 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü 401 No’lu Bilgisayar Laboratuvarı
BEYB5131 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik  Doç. Dr. Alper GÜZEL Cuma 17:30  Bilişim Enstitüsü 301 No’lu Sınıf 
BEYB5133 Meslek Etiği  Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN Perşembe 18:00 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF
B-102 No’lu Sınıf
BEYB5137 İnsan Performans Teknolojileri  Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ Salı 18:00 Bilişim Enstitüsü 105 No’lu Toplantı Salonu