Duyurular

Enstitümüze 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacaktır.

Başvuru ekranı için https://obs.gazi.edu.tr/oibs/ina_app/ adresine giriş yapınız.

Anabilim Dalı bazında Başvuru Kriterleri ve Kontenjan Bilgileri için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız; 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Lisansüstü Öğrenci Alım Takvimi
  Adayların internet üzerinden başvuru yaparak kayıt onayını vermesi 13 Temmuz 2020 - 22 Eylül 2020
  Kayıt hakkı kazanan adayların ilan edilmesi 25 Eylül 2020
  Kesin Kayıt Tarihleri 1-2 Ekim 2020
  Not: 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanımız bulunmamaktadır. 

 

Ön Kayıt İşlemleri

Ön kayıt işlemleri 13 Temmuz 2020 - 22 Eylül 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. 
Adaylar, https://obs.gazi.edu.tr/oibs/ina_app/ bağlantısı üzerinden şifre alıp ön kayıt başvuru işlemlerini yaparlar (“ @hotmail.com ” uzantılı e-mail adreslerini kullanmayınız). 
  Fotoğraf Yükleme

Biyometrik özellikli, 185x185 piksel boyutunda, azami 1 MB boyutunda, Jpg / Jpeg formatında vesikalık fotoğraf yüklenmelidir.

  Nüfus Bilgileri

Bilgilerinizin doğruluğu MERNİS bilgi sisteminden kontrol edilir.

  İletişim Bilgileri

Açık tebligat adresiniz, telefon numaralarınız ve e-posta adresinizdir.

  Tercih İşlemleri

* Eğitim bilgileri girilirken, başvuru kriterlerinde bulunduğu halde mezun olunan bölüm/program isminin sistemde bulunmaması durumunda, adaylar ilgili Enstitü ile irtibata geçerek Ön Kayıt Bilgi Sistemine eklenmesini talep edebilirler. 

* Adaylar “ön kayıt onayı” verdikten sonra program değişikliği ya da başka bir düzeltme yapılabilmeleri için 13 Temmuz 2020 - 22 Eylül 2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde ilgili Enstitüye başvurarak “aday onayı iptali” talep edebilirler.

  Eğitim Bilgileri

* Adaylar sistem üzerinde YÖKSİS veri tabanından alınan eğitim bilgileri ile işlem yapar. Eğitim bilgilerinizi, https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama web adresinden kontrol ediniz.

* Eğitim bilgilerinize ulaşamıyorsanız, sorunun çözümü için mezun olduğunuz/ olabileceğiniz üniversite ile iletişime geçiniz.

* YÖKSİS veri tabanında bilgileri bulunmayan adaylar internet üzerinden ön kayıt yapamayacaklardır.

* Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adayların, Enstitüye 13 Temmuz 2020 - 22 Eylül 2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde kesin kayıtta istenilen belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapması gerekir (Noter vekâleti ile de başvuru yapılabilir).

  Sınav Bilgileri

* Adaylar ÖSYM veri tabanından alınan ALES bilgileri ile işlem yapabilirler (başvurularda 2015 ALES sonbahar dönemi ve sonraki dönemlerin ALES puanları geçerlidir).

* YDS/ e-YDS / YÖKDİL Yabancı dil sınav bilgileri sistem üzerinden alınır (Sınav sonucu açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir).

* ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçlarının Ön Kayıt Bilgi Sistemine girilebilmesi için adayların ilgili Enstitüye 13 Temmuz 2020 - 22 Eylül 2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde kesin kayıtta istenilen belgelerle birlikte, şahsen başvuru yapmaları gerekir (Noter vekâleti ile de başvuru yapılabilir). Yabancı dil sınav sonucu açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir.

  Kontrol ve Onay  İşlemi

* Adayların ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair Ön Kayıt Bilgi Sistemi üzerinden onay vermeleri gerekir. 

* Adaylar tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

Not: Gerçeğe aykırı bilgi ve beyanda bulunanların başvuruları iptal edilir ve haklarında gerekli yasal işlemler başlatılır. 

 

Lisansüstü Programlara Genel Başvuru Şartları


Gazi Üniversitesi Enstitü/Ana Bilim Dalı ve Programlar itibariyle asgari başvuru koşullarının üzerinde kriterler ve özel şartlar belirleyebildiğinden, başvuru yapılmadan önce ilgili Enstitünün program şartlarının incelenmesi önem arz etmektedir.

 1. Lisans mezunu ya da kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek lisans öğrencileri yüksek lisans programlarına başvurabilirler. 
 2. Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adaylar doktora programlarına başvurabilirler. 
 3. 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 4. Lisansüstü programlara başvuran adayların ağırlıklı genel not ortalaması ve gerekli diğer bilgileri YÖKSİS üzerinden alınır (Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da mezun olacaklar için). Başvuruları şartlı kabul edilen mezun olabilecek öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması olarak adayın başvuru tarihindeki YÖKSİS veri tabanında yer alan not ortalaması esas alınır. Bu adayların başvuru tarihinden sonra YÖKSİS veri tabanında genel not ortalamalarında oluşabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. Başvuruları şartlı kabul edilen adayların mezuniyet not ortalamaları başvuru kriterlerini sağlaması durumunda kayıt hakkı kazanırlar. YÖKSİS kaydı olmayan adayların başvuru esnasında mezun/mezun olacakları yükseköğretim kurumlarından gerekli olan YÖKSİS kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekir. 
 5. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvuru yapabilirler. 
 6. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
 7. Mezuniyet notu veya ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun 4’lük ve 100’lük sistem çevrim tablosu esas alınır. 100’lük not sistemiyle mezun olan/olacak adayların mezuniyet notları 4’lük sisteme çevrilir, ancak değerlendirme sürecinde 100’lük sistemdeki puan değeri kullanılır. 
 8. Lisans/Tezli Yüksek Lisans programını yurtdışında tamamlamış adayların, diplomalarına ait Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik/okul tanıma belgesine sahip olması gerekir.
 9. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato kararları ve Enstitü tarafından ilan edilen şartlar dikkate alınır.
 10. Lisansüstü başvurularda kullanılan tablolar.

Diploma notu Yükseköğretim Kurulu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları için; 
https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf

Yabancı Dil ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri için;
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

ALES yerine kullanılan GRE-GMAT sınav sonuçları eşdeğerlik tablosu için;
http://webftp.gazi.edu.tr/be/duyuruBelge/Ales_GRE-GMAT.pdf

 

Değerlendirme

 

 1. Gazi Üniversitesi Senatosu'nun 21.05.2020 tarih ve 2020/42 sayılı kararı ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansütü öğrenci alım değerlendirmelerinde yazılı/ ve/veya mülakat sınavlarının yapılmamasına ve sıralama puanı hesaplamasında ALES/Yabancı Dil/Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının kullanılmasına karar verilmiştir..
 2. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar öğrenci alınır. 
 3. Adayların giriş başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
   
  Başvuru Değerlendirmesi
  Lisansüstü Program ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının 
  Yüzlük Karşılığı
  Doktora %60’ı - %40’ı
  Toplam başarı sıralamasında; 60 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir. (ALES + Yabancı Dil + AGNO)
  Tezli Yüksek Lisans %60’ı - %40'ı
  Toplam başarı sıralamasında; 60 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir. (ALES + Yabancı Dil + AGNO)
  Örgün Tezsiz Yüksek Lisans %60’ı - %40’ı
  Toplam başarı sıralamasında; 60 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir. (ALES + AGNO )
  Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans - - %100'ü
  Toplam başarı sıralamasında; 60 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir. (AGNO)

   

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 1. Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe 
 2. a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi,
  ​b) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 3. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 4. Doğrulama kodu bulunan ALES sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya GRE/GMAT sonuç belgesi
 5. Doğrulama kodu bulunan YDS/e-YDS/YÖKDİL sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi 
 6. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 7. 2 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğraf,
 8. Erkek adaylar için, son bir hafta içinde e-devletten alınan Askerlik Durum Belgesi,
 9. Tezsiz yüksek lisans hariç, Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerin, kayıtlarını sildirdiklerine dair belge