3. Yedekten Kesin Kayıt Yapmaya Hak Kazanların Listesi - Bilişim Enstitüsü
Duyurular

2018 - 2019 Güz yarıyılı lisansüstü öğrenci alımları için 3. yedekten kesin kayıt yapmaya hak kazanan adayların listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 1. Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair form 
  a. Doktora Programları Kesin Kayıt Formu
  b. Tezli Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
  c. Örgün Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
  d. Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
 2. Kazanılan programa kesin kayıt yaptırmak istendiğine dair dilekçe,
 3. a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi, b) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ile yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 4. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 5. ALES/GRE/GMAT sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
 6. KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavı sonuç belgesi ve fotokopisi,
 7. Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir; Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) almış en az C1 sertifikası,
 8. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi;  yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,
 9. 3 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğraf,
 10. Erkek adaylar için, son 6 ay içinde alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),
 11. Tezsiz yüksek lisans hariç, Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerin, kayıtlarını sildirdiklerine dair belge.