Bilgisayar Bilimleri Sunum - Bilişim Enstitüsü
Bilgisayar Bilimleri Sunum

Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı – Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans – Dönem Projesi Sunumları

Öğr. No

Adı Soyadı

Danışman

Gözetmen

Konu

Tarih

Saat

Yer

178010729

Burak AYDIN

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

Doç. Dr. Hasan Şakir BİLGE

Docker Uygulama Güvenliği ve Güvenli Erişim Altyapısı Oluşturulması

14.01.2019

11:00

1. Kat 105

178010718

Abdulcemil ÇİMRİN

Doç. Dr. Hasan Şakir BİLGE

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

Elektrik Topoloji Maliyetlerinin Azaltılması ve Etkin Kesinti Planlama

14.01.2019

11:15

1. Kat 105

178010762

Volkan ŞAHİN

Doç. Dr. Hasan Şakir BİLGE

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

Mobil Uygulamalarda Optik Karakter Tanıma (Ocr) Kullanımının Karşılaştırılmalı Analizi

14.01.2019

11:30

1. Kat 105