Bilişim Teknolojileri Dergisi Ulakbim'de taranıyor!
12 Şubat 2018 16:53

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ,

Bilişim Enstitüsü bünyesinde on yıldır kesintisiz bir şekilde yayınlanmakta olan Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD), TUBİTAK-ULAKBİM, EBSCO ve Google Scholar tarafından taranmaktadır. 

BTD, bilişim teknolojilerinin farklı alanlarında çalışan akademisyen ve uzmanların orijinal ve yenilikçi araştırma ve çalışma sonuçlarını yayınlayabilecekleri bir ortam sağlamaktadır.

Farklı disiplinlerden bilim insanları tarafından, peer-review hakemlik politikası çerçevesinde, incelenmek üzere dergimize gönderilen her bir makale, editör gözetiminde alan editörleri tarafından en az üç bağımsız hakeme yönlendirilmekte ve en az iki hakem tarafından yayınlanması uygun görülen makaleler dergimizde yayınlanmaktadır. Yılda dört (4) defa yayınlanmakta olan dergimize Türkçe veya İngilizce makaleler kabul edilmektedir.

 
 
Derginin Tarandığı Veritabanları:
EBSCO
TUBITAK – ULAKBIM, TR Index
Google Scholar
 

Dergimize ulaşmak için kullanılan bağlantı: http://dergipark.gov.tr/gazibtd