Dergimiz Ulakbim'de taranmaya başladı!
10 Ağustos 2015 08:18

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ,

Bilişim Enstitüsü bünyesinde yedi yıldır kesintisiz bir şekilde yayınlanmakta olan Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD), TUBİTAK-ULAKBİM ulusal dergi dizin indeksinde taranmaya başlanmıştır. Hâlen EBSCO, SJIF Journals Master List, Google Scholar ve Universal Impact Factor tarafından taranmakta olan dergimiz yaklaşık altı aydan bu yana SCOPUS tarafından izlenmektedir.

BTD, bilişim teknolojilerinin farklı alanlarında çalışan akademisyen ve uzmanların orijinal ve yenilikçi araştırma ve çalışma sonuçlarını yayınlayabilecekleri bir ortam sağlamaktadır.

Farklı disiplinlerden bilim insanları tarafından, peer-review hakemlik politikası çerçevesinde, incelenmek üzere dergimize gönderilen her bir makale, editör gözetiminde alan editörleri tarafından en az üç bağımsız hakeme yönlendirilmekte ve en az iki hakem tarafından yayınlanması uygun görülen makaleler dergimizde yayınlanmaktadır. Yılda üç defa yayınlanmakta olan dergimize Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmektedir.

 

 

Dergimizin ULAKBİM’de tarandığını gösterir link:

http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/kondrglist.php?vt=muh&k=Bilgisayar+Bilimleri+ve+Bili%FEim

Dergimize ulaşmak için kullanılacak linkler:

www.ijit.info

www.btd.gazi.edu.tr