Duyurular

 

Seminer ve Proje sunumları Bilişim Enstitüsünde yapılacaktır.

Uzaktan Öğretim Dönem Projesi sunum tarihi08.01.2018

Doktora Seminer, Örgün Eğitim Yüksek Lisans Seminer ve Dönem Projesi sunum tarihi: 09.01.2018

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sunum yapacak öğrencilerin aşağıdaki formları en geç  30.11.2017 tarihine kadar Bilişim Enstitüsü Öğrenci İşlerine teslim etmeleri zorunludur.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri:

 

Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri:

 

Formları zamanında teslim etmeyen öğrenciler sunuma alınmayacaktır.

NOT 1: Sunum süresi her öğrenci için 30 dk. olarak belirlenmiştir. Bu nedenle sunumda sadece dönem projesi kapsamında yapılan çalışmalara odaklanılması yeterli olacaktır.
NOT 2: Dönem projesi sunumu yapacak öğrenciler, 2 adet "Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunum Tutanak Formu" ve sunumlarını içeren 2 adet CD yi sunumda teslim edeceklerdir.
NOT 3: Dönem projesi sunumu yapacak öğrenciler, dönem projelerini "Dönem Projesi hazırlanmasında izlenmesi gereken işlem adımlarını takip ederek" ve tez yazım kurallarına (Tez yazım kuralları için tıklayınız.) uygun olarak hazırlanmış 1 adet ciltli projesini enstitüye sunum sonrasında teslim edeceklerdir. 
NOT 4: Seminer sunumu yapacak öğrenciler; 2 adet "Seminer Dersi Sunum Tutanak Formu"nu doldurarak getirmeleri gerekmektedir.