Enstitü Kurulları

Enstitü Yönetim Kurulu

Görevi Adı Soyadı Görev Yeri
Başkan Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ Bilişim Enstitüsü Müdürü
Üye Öğretim Üyesi Dr. Ufuk KAYA Bilişim Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Üye   Bilişim Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Mühendislik Fakültesi
Üye Prof. Dr. Cevriye GENCER Mühendislik Fakültesi
Üye Doç. Dr. Nursal ARICI Teknoloji Fakültesi
Raportör Ertan TÜRKMEN Bilişim Enstitüsü Enstitü Sekreteri


Enstitü Kurulu

Görevi Adı Soyadı Görev Yeri
Enstitü Müdürü Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ Bilişim Enstitüsü
Enstitü Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Ufuk KAYA Bilişim Enstitüsü
Enstitü Müdür Yardımcısı   Bilişim Enstitüsü
Adli Bilişim Anabilim Dalı Bşk. Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.
Bilgisayar Eğitimi ABD (Uhdesinde)
Doç. Dr. Hacer KARACAN Mühendislik Fakültesi
Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Bşk.
Elektronik Bilgisayar Eğitimi ABD (Uhdesinde)
Doç. Dr. Nursel AKÇAM Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN Tıp Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Bşk. Doç. Dr. Mehmet ATAK Mühendislik Fakültesi