Görev Tanımları
1. Enstitü Müdürü
2. Enstitü Kurulu
3. Enstitü Yönetim Kurulu
4. Enstitü Müdür Yardımcıları
5. Enstitü Sekreteri
6. Anabilim Dalı Başkanı
7. Büro ve Evrak (EBYS*) İşleri Sorumlusu
8. Enstitü Öğrenci İşleri Şefi
9. Enstitü Öğrenci İşleri Personeli
10. Personel ve Mali İşler Şefi
11. Personel ve Mali İşler Personeli
12. Uzaktan Eğitim Koordinatörü
13. Uzaktan Eğitim Koordinatör Yardımcısı
14. Uzaktan Eğitim İçerik Geliştirme ve Web Sorumlusu
15. Bilgi İşlem Sorumlusu
16. Uzaktan Öğretim ÖYS ve EBYS Teknik Sorumlusu
17. Enstitü Müdürü Özel Kalemi
18. Enstitü Destek Hizmetleri Ekibi
19. Dergi Baş Editörü
20. Dergi Bölüm Editörleri
21. Dergi Koordinatörü
22. Dergi Memuru
23. Araştırma Görevlisi