İş Akış Şemaları

Süreç Kodu

Süreç Adı

Süreç Akış Şeması

1.1.

Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım

Akış Şemasını İndir

1.2.

Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım

Akış Şemasını İndir

1.3.

Dosyalama

Akış Şemasını İndir

1.4.

Arşivleme (Resmi Evrak ve Bilimsel Yayın Arşivleme)

Akış Şemasını İndir

1.5.

Tebligat ve Zimmet İşlemleri

Akış Şemasını İndir

8.1.

Maaş Ödemeleri

Akış Şemasını İndir

8.2.

Ek Ders Ödemeleri

Akış Şemasını İndir

8.3.

Fazla Mesai Ücreti Ödemeleri

Akış Şemasını İndir

8.6.

Yolluk Ödeme İşlemleri

Akış Şemasını İndir

8.9.

Diğer Ödemeler

Akış Şemasını İndir

9.1.

Akademik Personel Atama İşlemleri

Akış Şemasını İndir

9.2.

İdari personel Atama İşlemleri

Akış Şemasını İndir

9.4.

İntibak Süreçleri

Akış Şemasını İndir

9.5.

Terfi Süreçleri

Akış Şemasını İndir

9.6.

İzin İşlemleri Süreci

Akış Şemasını İndir

9.8.

Görevden Ayrılma İşlemleri(Emeklilik-İstifa-Nakil-Ölüm)

Akış Şemasını İndir

9.9.

Mal Beyanı İşlemleri

Akış Şemasını İndir

9.10.

Pasaport Başvuru İşlemleri

Akış Şemasını İndir

9.11.

Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İşlemleri

Akış Şemasını İndir

9.12.

Hizmet İçi Eğitim İşlemleri

Akış Şemasını İndir

10.9.

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Kayıt ve Kabul İşl.

Akış Şemasını İndir

10.10.

Özel Öğrenciler ve Diğer Öğrenciler

Akış Şemasını İndir

10.11.

Ders Kaydı İşlemleri

Akış Şemasını İndir

10.12.

Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri Süreci

Akış Şemasını İndir

10.13.

Öğrenci Belge İşlemleri Süreci

Akış Şemasını İndir

10.14.

Öğrenci Askerlik İşlemleri

Akış Şemasını İndir

10.15.

Öğrenci Temsilci Seçimi İşlemleri

Akış Şemasını İndir

10.16.

Kayıt Dondurma İşlemleri

Akış Şemasını İndir

10.17.

Mezuniyet İşlemleri

Akış Şemasını İndir

10.18.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Süreci

Akış Şemasını İndir

11.1.

Ders Programlarının ve Dağılımlarının Hazırlanması ve Duyurul.İşl.

Akış Şemasını İndir

11.2.

Ders Puantajlarının Hazırlanması İşlemleri

Akış Şemasını İndir

11.3.

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri

Akış Şemasını İndir

11.4.

Öğrenci Danışmanının Belirlenmesi ve Bildirilmesi

Akış Şemasını İndir

11.5.

Sınav Programlarının İlanı (Mazaret sınavı, tek ders sınavı vs.)

Akış Şemasını İndir

11.7.

Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girişi ve Sınav Kâğıtlarının Muhafazası

Akış Şemasını İndir

11.8.

Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar ve Değerlendirilmesi Süreci

Akış Şemasını İndir

11.11.

Uzaktan Öğretim Sınav İşlemleri

Akış Şemasını İndir

12.1.

Örgün Eğitim Katkı Payı

Akış Şemasını İndir

12.2.

İkinci Öğretim Öğrenim Ücreti

Akış Şemasını İndir

12.3.

Uzaktan Eğitim Öğrenim Ücreti ve Materyal Gelirleri

Akış Şemasını İndir

12.4.

Tezli Yüksek Lisans Katkı Payı

Akış Şemasını İndir

12.5.

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim Ücreti

Akış Şemasını İndir

12.6.

Doktora Öğrenim Ücreti

Akış Şemasını İndir

13.3.

Doğrudan Temin Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım, Danışmanlık, 4734'e tabi olmayan alımlar)

Akış Şemasını İndir

14.1.

Ambar Giriş- Çıkış İşlemleri

Akış Şemasını İndir

14.2.

Zimmet İşlemleri

Akış Şemasını İndir

14.3.

Kayıtlardan Düşüm İşlemleri

Akış Şemasını İndir

14.4.

Hurdaya Ayırma İşlemleri

Akış Şemasını İndir

14.5.

Taşınır Yıl Sonu İşlemleri

Akış Şemasını İndir

14.6.

Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri

Akış Şemasını İndir

19.1.

Bütçenin Hazırlanması

Akış Şemasını İndir

20.6.

Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Akış Şemasını İndir

22.3.

Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Kurulları

Akış Şemasını İndir

22.4.

Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları

Akış Şemasını İndir

24.1.

Yurtiçi Geçici Görevlendirme

Akış Şemasını İndir

24.2.

Yurtdışı Geçici Görevlendirme

Akış Şemasını İndir

24.3.

2547 13/b-4 Görevlendirmeleri

Akış Şemasını İndir

24.4.

Vekâleten Görevlendirmeler

Akış Şemasını İndir

24.6.

Diğer Görevlendirmeler (2547 sayılı Kanunun 40/a, b, d maddeleri gereği vb.)

Akış Şemasını İndir