Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Öğrenci Numaraları Yayınlanmıştır - Bilişim Enstitüsü
Duyurular

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ÖĞRENCİ NUMARALARI yayınlanmıştır, erişmek için tıklayınız...

Kesin kayıtlar 20-21 Ocak 2020 tarihlerinde Enstitümüze şahsen başvuru ile olacaktır.

Önemli Not: Örgün Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin kesin kayıt öncesinde öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Öğrenim ücretleri, 20 Ocak 2020 Pazartesi saat 13:30'dan itibaren Halkbank şubelerine öğrenci numarası ile yatırılabilir.

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

 1. Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe 
  a. 
  Doktora Programları Kesin Kayıt Formu
  b. Tezli Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
  c. Örgün Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
  d. Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
 2. a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi,
  b) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ile yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 1. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 2. Doğrulama kodu bulunan ALES sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya GRE/GMAT sonuç belgesi
 3. Doğrulama kodu bulunan YDS/e-YDS/YÖKDİL sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi
 4. Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir; Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) almış en az C1 sertifikası,
 5. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi;  yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,
 6. 2 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) veya vesikalık fotoğraf,
 7. Erkek adaylar için, son bir hafta içinde e-devletten alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),
 8. Tezsiz yüksek lisans hariç, Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerin, kayıtlarını sildirdiklerine dair belge