Kesin kayıt tarihleri ve gereken evraklar - Bilişim Enstitüsü
Duyurular

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri için;

Kesin kayıt tarihleri:

19 Ağustos 2019 Saat 9:00’da başlayıp

23 Ağustos 2019 Saat 17:00’a kadar devam edecektir.

 

Adres:

 Tunus Caddesi No:35 Kavaklıdere Çankaya ANKARA

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü

 

Kesin Kayıt İçin Gereken Belgeler:

(İstenilen belgelerin “Asılları” görülerek fotokopileri kabul edilecektir.)

1. Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair form ve ekleri.
   a. Doktora Programları Kesin Kayıt Formu
   b. Tezli Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
   c. Örgün Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu
   d. Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu

2.  a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi,

     b) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ile yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),

3. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),

4. Doğrulama kodu bulunan ALES sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya GRE/GMAT sonuç belgesi

5. Doğrulama kodu bulunan KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi

6. Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir; Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) almış en az C1 sertifikası,

7. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi;  yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,

8. 3 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) veya vesikalık fotoğraf,

9. Erkek adaylar için, son bir hafta içinde e-devletten alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),

10. Tezsiz yüksek lisans hariç, Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerin, kayıtlarını sildirdiklerine dair belge

 

Not:  Gazi Üniversitesi 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı

Akademik Takvimine ulaşmak için tıklayınız.