Personel

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

       
 Mehmet SEVRİ   Merve ORAKCI
 Bilişim Sist.ve Elk-Bil.Eğt. A.B.D. Sorumlusu
 Tez Kontrol İşleri (Bilişim S. İlk Kontrol)
 Tez Kontrol İşleri (Son Kontrol)
 
  Adli Bilişim A.B.D. Sorumlusu
  Ders AKTS Sorumlusu
  Tez Kontrol İşleri (Adli B. İlk Kontrol)
  Tel: 202 38 29
  e-posta: mehmetsevri [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 38 14
  e-posta: merveorakci [at] hotmail.com
       
  İlker KOCATEPE    M. Ali KOŞAN
 Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. Sorumlusu  
 Sağlık Bilişimi A.B.D. Sorumlusu
 Tez Kontrol İşleri (Sağlık B İlk Kontrol)
 Tez Kontrol İşleri (YBS İlk Kontrol)
 
  Bilişim Teknolojileri Dergisi Koordinatörü
  Bilgisayar Bilimleri A.B.D.Sorumlusu
  Bilgisayar Eğitimi A.B.D. Sorumlusu
  Tez Kontrol İşleri (Bilgisayar B İlk Kontrol) 
  Tel: 202 38 44
  e-posta: ailkerkocatepe [at] gazi.edu.tr
   Tel: 202 38 05
  e-posta: makosan [at] gazi.edu.tr
       

UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİMİ

       
  Öğretim Görevlisi Dr. Nadircan DAĞLI   Mühendis Sedat HAKYEMEZ

  Uzaktan Öğretim Genel Sorumlusu

  Ders İzleme ve İçerik Denetimi

  Bilgi İşlem Sorumlusu (Görev Tanımı)

  Tel: 202 38 47
  e-posta: nadircand [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 37 99
  e-posta: sedat [at] gazi.edu.tr
       
  Onur Sami TURAN Hakan KILIÇKAYA

  LMS ve EBYS Teknik Sorumlusu 

  İçerik geliştirme koordinatörü (GörevTanimi)

 Mali İşler / Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (Görev Tanımı)

  Tel: 202 37 90
  e-posta: onursami [at] gazi.edu.tr
 Tel: 202 38 06
 e-posta: hakan.kilickaya [at] gazi.edu.tr
       

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

       
  Salih SAKALLI   Elif GÜNAYDIN
  Öğrenci İşleri İşlemleri (Görev Tanımı)
  
  Öğrenci İşleri İşlemleri (Görev Tanımı)
  Tel: 202 37 98
  e-posta: salih.sakalli  [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 38 12
  e-posta: elif.gunaydin [at] gazi.edu.tr
       
       
 

 

   
       

MUHASEBE VE AYNİYAT İŞLERİ

       
  Adeviye AYDIN     

  Mali İşler Sorumlusu

  Muhasebe ve Ayniyat İşleri (Görev Tanımı)

 

  Tel: 202 37 97
  e-posta: adeviye.aydin [at] gazi.edu.tr
 
       

SEKRETERYA

       
    Zeynep YILDIZ     Seçil SARI
  Müdür Sekreteri (Görev Tanımı)

  Müdür Sekreteri

  Tel: 202 38 01
  e-posta: zeynep.kurt [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 38 01
  e-posta: secilsari [at] hotmail.com
       

PERSONEL İŞLERİ

  Figen ALTUNDAĞ   Sema ŞAHİN
  Personel İşleri Sorumlusu (Görev Tanımı)

  Personel İşleri Sorumlusu (Görev Tanımı)

  Tel: 202 37 94
  e-posta: figen.baykal [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 37 97
  e-posta: semasahin [at] gazi.edu.tr
       

DESTEK BİRİMİ

       
  Turgay KÜÇÜKALPASLAN   Satı KILIÇ
  Tel: 202 38 07   Tel: 202 38 07
     
       
  Hayriye KAYMAK    
  Tel: 202 38 07