Personel - Bilişim Enstitüsü
Personel

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

       
 Arş. Gör. Mehmet SEVRİ  Arş. Gör.  M. Ali KOŞAN
 Bilişim Sistemleri A.B.D. Sorumlusu
 Sağlık Bilişimi A.B.D. Sorumlusu 
 Elk-Bil.Eğtimi A.B.D. Sorumlusu
 Tez Kontrol İşleri Son Kontrol (Tüm A.B.D)
 
 Bilişim Teknolojileri Dergisi Koordinatörü
 Adli Bilişim A.B.D. Sorumlusu
  Tel: 202 38 24
  e-posta: mehmetsevri [at] gazi.edu.tr
 Tel: 202 38 49
 e-posta: makosan [at] gazi.edu.tr
       
 Arş. Gör.  İbrahim KÖK     Arş. Gör. Ali İlker KOCATEPE
 Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. Sorumlusu
 Tez Kontrol İşleri Son Kontrol (Tüm A.B.D)
 Bilişim Teknolojileri Dergi Mizampajı
 
 Bilgisayar Bilimleri A.B.D.Sorumlusu
 Bilgisayar Eğitimi A.B.D. Sorumlusu
 Tel: 202 38 28
 e-posta: ikok [at] gazi.edu.tr

  Tel: 202 38 44

  e-posta: ailkerkocatepe [at] gazi.edu.tr

       

UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİMİ

       
  Öğretim Görevlisi Dr. Nadircan DAĞLI   Mühendis Sedat HAKYEMEZ

  Uzaktan Öğretim Genel Sorumlusu

  Ders İzleme ve İçerik Denetimi

  Bilgi İşlem Sorumlusu (Görev Tanımı)

  Tel: 202 38 47
  e-posta: nadircand [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 37 99
  e-posta: sedat [at] gazi.edu.tr
       
  Onur Sami TURAN Hakan KILIÇKAYA

  LMS ve EBYS Teknik Sorumlusu 

  İçerik geliştirme koordinatörü (GörevTanimi)

 Mali İşler / Uzaktan Öğretim Koordinatörlüğü (Görev Tanımı)

  Tel: 202 37 90
  e-posta: onursami [at] gazi.edu.tr
 Tel: 202 38 06
 e-posta: hakan.kilickaya [at] gazi.edu.tr
       

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

       
  Salih SAKALLI   Elif GÜNAYDIN
  Öğrenci İşleri İşlemleri (Görev Tanımı)
  
  Öğrenci İşleri İşlemleri (Görev Tanımı)
  Tel: 202 37 98
  e-posta: salih.sakalli  [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 38 12
  e-posta: elif.gunaydin [at] gazi.edu.tr
       
   Bilge AKYÜZ ÜNLÜ    
 Öğrenci İşleri İşlemleri

 

   Tel: 202 37 95
   e-posta: bilgeakyuzunlu [at] gazi.edu.tr
 
       

MUHASEBE VE AYNİYAT İŞLERİ

       
  Adeviye AYDIN     

  Mali İşler Sorumlusu

  Muhasebe ve Ayniyat İşleri (Görev Tanımı)

 

  Tel: 202 38 08
  e-posta: adeviye.aydin [at] gazi.edu.tr
 
       

SEKRETERYA

       
    Zeynep YILDIZ     Seçil SARI
  Müdür Sekreteri (Görev Tanımı)

  Enstitü Sekreteri Sekreteri

  Tel: 202 38 01
  e-posta: zeynep.kurt [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 38 38
  e-posta: secilsari [at] hotmail.com
       

PERSONEL İŞLERİ

  Figen ALTUNDAĞ   Sema ŞAHİN
  Personel İşleri Sorumlusu (Görev Tanımı)
  Dönem Projesi ve Tez İlk Kontrol (Tüm A.B.D.)

  Personel İşleri Sorumlusu (Görev Tanımı)

  Tel: 202 38 45
  e-posta: figen.baykal [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 37 97
  e-posta: semasahin [at] gazi.edu.tr
       

DESTEK BİRİMİ

       
  Turgay KÜÇÜKALPASLAN   Hayriye KAYMAK
  Tel: 202 38 07   Tel: 202 38 07