Personel

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

       
 Arş. Gör. Mehmet SEVRİ  Arş. Gör.  M. Ali KOŞAN
 Bilişim Sistemleri A.B.D. Sorumlusu
 Sağlık Bilişimi A.B.D. Sorumlusu 
 Elk-Bil.Eğtimi A.B.D. Sorumlusu
 
 Bilişim Teknolojileri Dergisi Koordinatörü
 Adli Bilişim A.B.D. Sorumlusu
  Tel: 202 38 29
  e-posta: mehmetsevri [at] gazi.edu.tr
 Tel: 202 19 46
 e-posta: makosan [at] gazi.edu.tr
       
 Arş. Gör.  İbrahim KÖK   Arş. Gör.  Merve ORAKCI
 Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. Sorumlusu
  
 

 Bilgisayar Bilimleri A.B.D.Sorumlusu
 Bilgisayar Eğitimi A.B.D. Sorumlusu
 Bilişim Teknolojileri Dergi Teknik Sorumlu

 Tel: 202 38 28
 e-posta: ikok [at] gazi.edu.tr

Tel: 202 38 29
 e-posta: merveorakci [at] gazi.edu.tr

       
       
 
 
 
 

 

UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİMİ

       
  Öğretim Görevlisi Dr. Nadircan DAĞLI   Mühendis Sedat HAKYEMEZ

  Uzaktan Öğretim Genel Sorumlusu

   Ders İzleme ve İçerik Denetimi

  Bilgi İşlem Sorumlusu (Görev Tanımı)

  Tel: 202 38 47
  e-posta: nadircand [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 37 99
  e-posta: sedat [at] gazi.edu.tr
       
  Onur Sami TURAN  Hakan KILIÇKAYA

  LMS ve EBYS Teknik Sorumlusu 

  İçerik geliştirme koordinatörü (GörevTanimi)

 Uzaktan Öğretim Koordinatörlüğü (Görev Tanımı)

  Tel: 202 38 23
  e-posta: onursami [at] gazi.edu.tr
 Tel: 202 38 45
 e-posta: hakan.kilickaya [at] gazi.edu.tr
       

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

       
  Salih SAKALLI   Elif GÜNAYDIN
  Öğrenci İşleri İşlemleri (Görev Tanımı)
  
  Öğrenci İşleri İşlemleri (Görev Tanımı)
  Tel: 202 38 41
  e-posta: beogrenci [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 38 39 
  e-posta: beogrenci [at] gazi.edu.tr
       
  Figen ALTUNDAĞ    
  Öğrenci İşleri İşlemleri

 

  Tel: 202 38 40  
   e-posta: beogrenci [at] gazi.edu.tr
 
       

MUHASEBE VE AYNİYAT İŞLERİ

       
  Adeviye AYDIN     

  Mali İşler Sorumlusu

  Muhasebe ve Ayniyat İşleri (Görev Tanımı)

 

  Tel: 202 37 97
  e-posta: adeviye.aydin [at] gazi.edu.tr
 
       

SEKRETERYA

       
 Ceren AY   Seçil SARI
  Müdür Sekreteri (Görev Tanımı)

  Enstitü Sekreteri Sekreteri

  Tel: 202 38 01
  e-posta: 
  Tel: 202 38 38
  e-posta: secilsari [at] hotmail.com
       

PERSONEL İŞLERİ

  Bilge AKYÜZ ÜNLÜ    

  Personel İşleri Sorumlusu (Görev Tanımı)
  Dönem Projesi ve Tez Kontrol Sorumlusu (Tüm A.B.D.)

  

  
  e-posta: bilgeakyuzunlu [at] gazi.edu.tr  
  
       

DESTEK BİRİMİ

       
  Turgay KÜÇÜKALPASLAN   Hayriye KAYMAK
  Tel: 202 38 07   Tel: 202 38 07