Personel

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

       
 Arş. Gör. Mehmet SEVRİ  Arş. Gör.  M. Ali KOŞAN
 Bilişim Sistemleri A.B.D. Sorumlusu
 Sağlık Bilişimi A.B.D. Sorumlusu 
 Elk-Bil.Eğtimi A.B.D. Sorumlusu
 Tez Kontrol İşleri Son Kontrol (Tüm A.B.D)
 
 Bilişim Teknolojileri Dergisi Koordinatörü
 Adli Bilişim A.B.D. Sorumlusu
 Bilgisayar Bilimleri A.B.D.Sorumlusu
 Bilgisayar Eğitimi A.B.D. Sorumlusu
  Tel: 202 38 29
  e-posta: mehmetsevri [at] gazi.edu.tr
 Tel: 202 38 05
 e-posta: makosan [at] gazi.edu.tr
       
 Arş. Gör.  İbrahim KÖK      
 Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. Sorumlusu
 Tez Kontrol İşleri Son Kontrol (Tüm A.B.D)
 Bilişim Teknolojileri Dergi Mizampajı

 
  
 Tel: 202 38 34
 e-posta: ikok [at] gazi.edu.tr
   
       

UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİMİ

       
  Öğretim Görevlisi Dr. Nadircan DAĞLI   Mühendis Sedat HAKYEMEZ

  Uzaktan Öğretim Genel Sorumlusu

  Ders İzleme ve İçerik Denetimi

  Bilgi İşlem Sorumlusu (Görev Tanımı)

  Tel: 202 38 47
  e-posta: nadircand [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 37 99
  e-posta: sedat [at] gazi.edu.tr
       
  Onur Sami TURAN Hakan KILIÇKAYA

  LMS ve EBYS Teknik Sorumlusu 

  İçerik geliştirme koordinatörü (GörevTanimi)

 Mali İşler / Uzaktan Öğretim Koordinatörlüğü (Görev Tanımı)

  Tel: 202 37 90
  e-posta: onursami [at] gazi.edu.tr
 Tel: 202 38 06
 e-posta: hakan.kilickaya [at] gazi.edu.tr
       

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

       
  Salih SAKALLI   Elif GÜNAYDIN
  Öğrenci İşleri İşlemleri (Görev Tanımı)
  
  Öğrenci İşleri İşlemleri (Görev Tanımı)
  Tel: 202 37 98
  e-posta: salih.sakalli  [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 38 12
  e-posta: elif.gunaydin [at] gazi.edu.tr
       
   Bilge AKYÜZ ÜNLÜ    
 Öğrenci İşleri İşlemleri

 

   Tel: 202 37 95
   e-posta: bilgeakyuzunlu [at] gazi.edu.tr
 
       

MUHASEBE VE AYNİYAT İŞLERİ

       
  Adeviye AYDIN     

  Mali İşler Sorumlusu

  Muhasebe ve Ayniyat İşleri (Görev Tanımı)

 

  Tel: 202 37 97
  e-posta: adeviye.aydin [at] gazi.edu.tr
 
       

SEKRETERYA

       
    Zeynep YILDIZ     Seçil SARI
  Müdür Sekreteri (Görev Tanımı)

  Müdür Sekreteri

  Tel: 202 38 01
  e-posta: zeynep.kurt [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 38 01
  e-posta: secilsari [at] hotmail.com
       

PERSONEL İŞLERİ

  Figen ALTUNDAĞ   Sema ŞAHİN
  Personel İşleri Sorumlusu (Görev Tanımı)
  Dönem Projesi ve Tez İlk Kontrol (Tüm A.B.D.)

  Personel İşleri Sorumlusu (Görev Tanımı)

  Tel: 202 37 94
  e-posta: figen.baykal [at] gazi.edu.tr
  Tel: 202 37 97
  e-posta: semasahin [at] gazi.edu.tr
       

DESTEK BİRİMİ

       
  Turgay KÜÇÜKALPASLAN   Hayriye KAYMAK
  Tel: 202 38 07   Tel: 202 38 07