Tez Savunmaları - Bilişim Enstitüsü
Duyurular
21 Kasım 2019 22:08


 


 

Öğrenci Adı-Soyadı Yunus Can KOYUTÜRK
Danışman : Doç. Dr. Hakan TEKEDERE
Anabilim Dalı / Programı : Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans
Tez Konusu : Lomber Disk Hernili Hastaların Tedavi Sürecine Yardımcı Ve Eğitici Bir Mobil Uygulama Yazılımının Geliştirilmesi.
Tarihi-Saati : 13.12.2019 Cuma  Saat:10:00
Yeri : Bilişim Enstitüsü

 


 

Öğrenci Adı-Soyadı Özgür TOPCU
Danışman : Doç. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Anabilim Dalı / Programı  : Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans
Tez Konusu : Bir Hızlı Yazılım Geliştirme Aracının Kullanımının İşletme Ve İş Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi.
Tarihi-Saati : 13.12.2019 Cuma  Saat:13:30
Yeri : Bilişim Enstitüsü

 


 

Öğrenci Adı-Soyadı Necla ULUHATUN
Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIR
Anabilim Dalı / Programı  : Adli Bilişim Yüksek Lisans
Tez Konusu : Web Sayfalarında Bulanık Mantığa Dayalı Güvenlik Kodu Çeşitliliğinin İncelenmesi.
Tarihi-Saati : 19.12.2019 Perşembe Saat:10:00
Yeri : Bilişim Enstitüsü

 

 


 

Öğrenci Adı-Soyadı Ceren ASLANALP DİNÇER
Danışman  : Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU
Anabilim Dalı / Programı : Adli Bilişim Yüksek Lisans
Tez Konusu : Android İşletim Sisteminde Mobil Kötücül Yazılım Tespiti
Tarihi-Saati : 19.12.2019 Perşembe  Saat:11:00
Yeri : Bilişim Enstitüsü

 


 

Öğrenci Adı-Soyadı Abdullah DAĞLIOĞLU
Danışman  : Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU
Anabilim Dalı / Programı : Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans
Tez Konusu : Android İşletim Sisteminde Kötücül Yazılım Tespiti
Tarihi-Saati : 19.12.2019 Perşembe  Saat:12:00
Yeri : Bilişim Enstitüsü

 


 

Öğrenci Adı-Soyadı Bekir YILMAZ
Danışman  : Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ
Anabilim Dalı / Programı : Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans
Tez Konusu : Javascript Çatısı Tekniklerinin Web Uygulama Performansına Etkilerinin İncelenmesi.
Tarihi-Saati : 19.12.2019 Perşembe  Saat:14:00
Yeri : Bilişim Enstitüsü

 


 

Öğrenci Adı-Soyadı Kafiye SEMİZ
Danışman : Doç.Dr.Aslıhan TÜFEKCİ
Anabilim Dalı / Programı  : Yönetim Bilişim Sistemleri-Yüksek Lisans
Tez Konusu : Uluslararası Standart ve Modeller Kapsamında Kurumsal İçerik Yönetimi:Bir Kurum Örneğinde İncelenmesi
Tarihi-Saati : 20.12.2019 Cuma Saati: 10:00
Yeri : Bilişim Enstitüsü

 


 

Öğrenci Adı-Soyadı Uğur Tanık GÜDEKLİ
Danışman : Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN
Anabilim Dalı / Programı  : Bilişim Sistemleri  Yüksek Lisans
Tez Konusu : Geniş Networklerde DNS Tünelleme Yöntemiyle Veri Kaçırılmasının Tespitine Yönelik Bir Yaklaşım.
Tarihi-Saati : 20.12.2019 Cuma Saati: 10:00
Yeri : Bilişim Enstitüsü

 


 

Öğrenci Adı-Soyadı Hilal ŞENGÜ TAN
Danışman : Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ
Anabilim Dalı / Programı  : Bilgisayar Eğitimi Yüksek Lisans
Tez Konusu : Ortaokul Öğrencileri İçin Siber Zorbalık Eğitimi Etkililiğinin Durumlu Öğrenme Yöntemi Uygulanarak Arttırılması
Tarihi-Saati : 20.12.2019 Cuma Saat:11:00
Yeri : Bilişim Enstitüsü