Yükseköğretim Kurulu'nun 28/12/2016 tarih ve 84248 sayılı yazısı gereği Tezsiz Yüksek Lisans programında "Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" dersini alma zorunluluğu yoktur.

Bilgilerinize sunulur...(10.02.2017)