Duyurular

Önemli Bağlantılar.
Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar

http://yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf


ÖN-KAYIT SÜRECİ

Ön-kayıt tarihleri

31 Temmuz – 22 Ağustos 2017

Mülakata girecek adayların ilanı

23 Ağustos 2017

Mülakat tarihi

24 Ağustos 2017

Kesin kayıt hakkı kazanların ilanı

25 Ağustos 2017

Kesin kayıt tarihleri

25 Ağustos – 6 Eylül 2017

Genel Başvuru Şartları

 1. T.C. Vatandaşı olmak.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan doktora öğrencileri kamu veya özel herhangi bir iş yerinde çalışmadığını belgelemesi gerekmektedir.
 3. Doktora için Tezli Yüksek Lisans, Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olmak. Bilgilerin YÖKSİS veri tabanında kaydı olması gerekmektedir. (Mezuniyet bilgilerinizi  https://www.turkiye.gov.tr/hizmetler adresinden kontrol ediniz.)
 4. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olanlar da başvuru yapabilir.
 5. Başvurular enstitümüze şahsen yapılacaktır. Posta, kargo, fax, e-mail vb. başvurular kabul edilmeyecektir.
 6. Burs kazanan doktora öğrencilerine azami 4 yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine 5 yıl boyunca yılda 12 ay ve ayda 1.800 TL burs ödemesi yapılacaktır.
 7. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 8. Adayların öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam edebilir.
 9. Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam  etmeleri gerekmektedir.
 10. Mazeretsiz olarak eğitimine devam etmeyen veya ara veren burslu öğrenciler, kayıtlı olduğu Doktora Programından kaydı silinir.

 Başvuru Evrakları

 1. Doktora için Tezli Yüksek Lisans, Bütünleşik Doktora için Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi (Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan adaylardan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesi ve diploma ile not dökümünün onaylı Türkçe tercümesi).
 2. Doktora için Tezli Yüksek Lisans, Bütünleşik Doktora için Lisans mezuniyet not dökümü aslı.
 3. ALES sınav sonuç belgesi; (Geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 3 yıldır.)
 4. KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS sınav sonuç belgesi; (Geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.)   (TOEFL geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 2 yıldır.)
 5. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.
 6. Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir işyerinde çalışmadığı gösteren onaylı belge.
 7. Askerlik Durum Belgesi son 3 ay içerisinde alınmış.
 8. Biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğraf 1 adet.

   

Değerlendirme

Doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar öğrenci alınır.

Doktora programlarında giriş başarı puanı 70,00'in altında olanlar başarısız sayılır. Adayların giriş puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Doktora programların mülakat/yazılı giriş sınavı notu yüz (100) üzerinden elli (50) puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz.

 

Giriş Başarı Puanı Hesaplaması

 

ALES / Eşdeğer Puan

Mezuniyet Notu 4’lük
(YÖK’ün 100’lük çevrimi)

Yazılı / Mülakat Sonucu

% 50’si

%25

%25

 

 

 

Doktora Programı Kriterleri ve Kontenjanı

Anabilim Dalı

Adli Bilişim

Alanı

Bilgi Güvenliği

ALES veya Eşdeğer Sınav

ALES ≥70 (Eşit Ağırlık veya Sayısal)

KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS veya Eşdeğer Sınav

Yabancı Dil Puanı ≥55

Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Notu

Mezuniyet Notu ≥3.00

Doktora + Bütünleşik Doktora Kontenjanı

15

Başvurabilecek Yüksek Lisans Programları

Adli Bilişim
Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgi Güvenliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği
Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ve Kriptografi
Bilgi Sistemleri Ve Teknolojisi
Bilgi Teknolojileri Ve Internet Güvenliği
Bilgi Teknolojileri Ve Sistem Yönetimi
Bilgisayar Ağları Ve Internet Teknolojileri
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Donanımı
Bilgisayar Eğitimi Ve Teknolojileri Öğretimi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Ve Enformasyon Bilimleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Eğitimi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilgisayar Yazılımı
Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri Mühendisliği
Bilişim Ve Teknoloji Hukuku
Büyük Veri Analizi

Elektrik Mühendisliği
Elektrik Ve Bilgisayar Bilimleri
Elektrik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknolojileri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ve Siber Sistemler
Elektrik-Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği Ve Enformatik
Elektronik Sistemleri Mühendisliği
Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi
Elektronik Ve Haberleşme Eğitimi
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
İstatistiksel Bilgi Sistemleri
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Kriptografi
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar
Savunma Teknolojileri
Siber Güvenlik
Sistem Mühendisliği
Sistem Ve Kontrol Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği

 

 

 


Bütünleşik Doktora Programı Kriterleri ve Kontenjanı

Anabilim Dalı

Adli Bilişim

Alanı

Bilgi Güvenliği

ALES veya Eşdeğer Sınav

ALES ≥85 (Eşit Ağırlık veya Sayısal)

KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS veya Eşdeğer Sınav

Yabancı Dil Puanı ≥75

Lisans Mezuniyet Notu

Mezuniyet Notu ≥3.50

Doktora + Bütünleşik Doktora Kontenjanı

15

Başvurabilecek Yüksek Lisans Programları

Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgi İşlem Enformasyon
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar Ve Enformatik
Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Öğretmenliği

Elektrik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Haberleşme
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği
Elektronik Ticaret Ve Teknoloji
Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik Ve Haberleşme
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
Matematik Ve Bilgisayar Programcılığı
Matematik-Bilgisayar
Sistem Mühendisliği
Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar
Yazılım Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri