Haberler
Anket Çalışması
Enstitümüz Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı doktora öğrencimizin "Hava yolu Müşterilerinin Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları" konulu tez çalışması aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. (28.11.2017)   ...
Tez Savunmaları
   Öğrenci Adı-Soyadı  AHMET DOĞAN  Danışmanı  Doç. Dr. UĞUR ÖZCAN  Anabilim D - Programı  YÖNETİM BİLİŞ...
Dergimiz Ulakbim'de taranmaya başladı!
  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, Bilişim Enstitüsü bünyesinde yedi yıldır kesintisiz bir şekilde yayınlanmakta olan Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD), TUBİTAK-ULAKBİM ulusal dergi dizin indeksinde taranmaya başlanmıştır. Hâlen EBSCO, SJI...