Haberler
Tez Savunmaları
   Öğrenci Adı-Soyadı  Betül ERSÖZ  Danışmanı  Yrd. Doç. Dr. Hakan KOÇ  Anabilim D - Programı  Yönetim B...
Dergimiz Ulakbim'de taranmaya başladı!
  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, Bilişim Enstitüsü bünyesinde yedi yıldır kesintisiz bir şekilde yayınlanmakta olan Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD), TUBİTAK-ULAKBİM ulusal dergi dizin indeksinde taranmaya başlanmıştır. Hâlen EBSCO, SJI...