Haberler
Tez Savunmaları
 Öğrenci Adı-Soyadı  Sedat ŞEN  Danışmanı  Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK  Anabilim Dalı- Programı  Adli Bilişim - Tezli  Tez...
Dergimiz Ulakbim'de taranmaya başladı!
  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, Bilişim Enstitüsü bünyesinde yedi yıldır kesintisiz bir şekilde yayınlanmakta olan Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD), TUBİTAK-ULAKBİM ulusal dergi dizin indeksinde taranmaya başlanmıştır. Hâlen EBSCO, SJI...