Formlar

ÖNEMLİ UYARI

Lütfen formlardaki ilgili alanları bilgisayar ortamında doldurunuz ve çıktı aldıktan sonra imzalayarak enstitümüze ulaştırınız. Elle doldurulan ve ıslak imza taşımayan formlar Yönetim Kurulunca kabul edilmemektedir.

Ders ve Tez Aşamasındaki Öğrenciler İçin Bütün Formlar
Ortak Formlar
Ortak 1 Belge İsteme Formu
Ortak 2 (a) Danışman Atama Formu
Ortak 2 (b) İkinci Danışman Atama Formu
Ortak 3 Danışman Değişikliği Formu
Ortak 4 Ders Saydırma Formu
Ortak 5 Özel Öğrenci Başvuru Formu
Ortak 6 Tez İntihal Programı Sonuç Tutanağı
Ortak 7 Merkez Kütüphane Tez Teslim Tutanağı
Ortak 8 Kayıt Sildirme / İlişik Kesme Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Formları
Tezsiz 1 Dönem Projesi Konusu Önerme Formu
Tezsiz 2 Dönem Projesi Konusu Değiştirme Formu
Tezsiz 3 Dönem Projesi Sunumu Tutanak Formu
Tezsiz 4 Danışman Talep Formu
Tezsiz 5 Tezsiz Programdan, Tezli Programa Yatay Geçiş Başvuru Formu
Tezli Yüksek Lisans Formları
Tezli YL 1 Tez Konusu Önerme Formu
Tezli YL 2 Tez Konusu Değiştirme Formu
Tezli YL 3 Seminer Sunumu Tutanak Formu
Tezli YL 4 Tez Savunma Sınavı Jüri Atama Formu
Tezli YL 5 Tez Savunma Öncesi Jüri Üyesi Tez Teslim Tutanağı
Tezli YL 6 Tez Savunma Jüri Üyesi Kişisel Raporu
Tezli YL 7 Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
  Bilim Alanları ve Anahtar Sözcükler
Doktora Formları
Doktora 1 Doktora Tez Konusu Önerme Formu
Doktora 2 Doktora Tez Konusu Değiştirme Formu
Doktora 3 Doktora Seminer Sunumu Tutanak Formu
Doktora 4 Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu
Doktora 5 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
Doktora 6 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanak Formu
Doktora 7 Doktora Tez İzleme Komitesi Öğrenci İzleme Tutanak Formu
Doktora 8 Doktora Tez Savunma Sınavı-Jüri Atama Formu
Doktora 9 Doktora Tez Savunma Öncesi Jüri Üyesi Tez Teslim Tutanağı
Doktora 10 Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
Doktora 11 Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi Kişisel Raporu
  Bilim Alanları ve Anahtar Sözcükler
Öğretim Üyesi Formları
Öğretim Üyesi 1 Not Düzeltme Formu
Öğretim Üyesi 2 Özel Öğrenci Not Bildirim Formu
Öğretim Üyesi 3 Kriter, Kontenjan ve Mülakat Jürileri
Öğretim Üyesi 4 Telafi Ders Talep Formu