Formlar

ÖNEMLİ UYARI

Lütfen formlardaki ilgili alanları bilgisayar ortamında doldurunuz ve çıktı aldıktan sonra,

ıslak imzalı olarak (öğrenci/danışman/Ana Bilim Dalı Başkanı)

Bilişim Enstitüsü öğrenci işleri birimine teslim ediniz.

Ders ve Tez Aşamasındaki Öğrenciler İçin Bütün Formlar
Ortak Formlar
Ortak 1 Belge İsteme Formu
Ortak 2 (a) Danışman Atama Formu
Ortak 2 (b) İkinci Danışman Atama Formu
Ortak 3 Danışman Değişikliği Formu
Ortak 4 Ders Saydırma Talep Formu
Ortak 5 Özel Öğrenci Başvuru Formu
Ortak 6 Tez Kontrol Formu
Ortak 7 Merkez Kütüphane Tez Teslim ve Erişim İzin Formu
Ortak 8 Kayıt Sildirme / İlişik Kesme Formu
Ortak 9 Yabancı Dilde Tez Yazım Talep Formu
Ortak 10 Kayıt Dondurma Dilekçesi
Ortak 11 Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti İade Dilekçesi
Tezsiz Yüksek Lisans Formları
Tezsiz YL 1 Danışman Talep Formu
Tezsiz YL 2 Dönem Projesi Konusu Önerme Formu
Tezsiz YL 3 Dönem Projesi Konusu Değiştirme Formu
Tezsiz YL 4 Tezsiz Programdan, Tezli Programa Yatay Geçiş Başvuru Formu
Tezli Yüksek Lisans Formları
Tezli YL 1 Tez Konusu Önerme Formu
Tezli YL 2 Tez Konusu Değiştirme Formu
Tezli YL 3 Seminer Sunumu Danışman Not Bildirim Formu
Tezli YL 4 Tez Savunma Sınavı Jüri Atama Formu
Tezli YL 5 Tez Savunma Öncesi Jüri Üyesi Tez Teslim Tutanağı
Tezli YL 6 Tez Savunma Jüri Üyesi Kişisel Raporu
Tezli YL 7 Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
  Bilim Alanları ve Anahtar Sözcükler
Doktora Formları
Doktora 1 Doktora Tez Konusu Önerme Formu
Doktora 2 Doktora Tez Konusu Değiştirme Formu
Doktora 3 Doktora Seminer Sunumu Danışman Not Bildirim Formu
Doktora 4 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
Doktora 5 Doktora Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Değerlendirme Tutanak Formu
Doktora 6 Doktora Tez İzleme Komitesi Öğrenci İzleme Tutanak Formu
Doktora 7 Doktora Tez Savunma Sınavı - Jüri Atama Formu
Doktora 8 Doktora Tez Savunma Öncesi Jüri Üyesi Tez Teslim Tutanağı
Doktora 9 Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
Doktora 10 Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi Kişisel Raporu
  Bilim Alanları ve Anahtar Sözcükler
Öğretim Üyesi Formları
Öğretim Üyesi 1 Not Düzeltme Formu
Öğretim Üyesi 2 Özel Öğrenci Not Bildirim Formu
Öğretim Üyesi 3 Kriter, Kontenjan ve Mülakat Jürileri Önerme Formu
Öğretim Üyesi 4 Telafi Ders Talep Formu
Öğretim Üyesi 5 Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu
background image