Misyon-Vizyon, Değerler-Hedefler

 

Misyonumuz:

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmek,  disiplinler arası lisansüstü öğretim programları geliştirmek, yürütmek ve değerlendirmek, bilişim teknolojilerini temel alan eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz:

Nitelikli, etik değerlere bağlı, araştırmacı ve sorgulayıcı kişiliğe sahip, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak isteyenlere, bilişim teknolojilerine dayalı örgün ve uzaktan eğitim programlarıyla lisansüstü eğitim fırsatları sunan bir kurum olmaktır.


Değerler ve Hedefler:
 

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Stratejik Amaç-1      

Hedef-1 Anabilim dallarının program eğitim amaçları ve program çıktılarının belirlenmesi

Hedef-2 Ders içeriklerinin program çıktılarına göre düzenlenmesi

Hedef-3 İzleme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması

Hedef-4 Tez çalışmalarına verilecek proje desteğinin artırılmasını sağlamak

Hedef-5 Doktora çalışmalarının yeniden düzenlenmesi ve yayına dönüştürülmesini sağlamak

Hedef-6 Öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarına yönelik düzenlemelerin yapılması

Stratejik Amaç-2

Yenilikçi - Öncelikli Alanlarda Ve Disiplinlererarası Alanlarda Lisansüstü Programlara Etkinlik Kazandırmak

Hedef-1 Disiplinler arası lisansüstü programları daha etkin hale getirmek

Hedef-2 Ülke ihtiyaçlarına yönelik lisansüstü programların oluşturulması

Hedef-3 Enstitünün disiplinler arası lisansüstü programlarının kamu ve özel sektör tarafından tanınmasını sağlamak, tanıtımını yapmak

Hedef-4 Yurt içi ve yurt dışı birleşik doktora programlarının geliştirilmesi

Stratejik Amaç-3

Fiziki Mekânların İyileştirilmesi

Hedef-1 Eğitim-Öğretimin yürütülebileceği seminer salonu, derslik, bilgisayar laboratuvarı gibi altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar

Hedef-2 Öğrenci işlerinin otomasyonu ve İçerik geliştirme için gerekli personel sayısının arttırılması