Tarihsel Gelişim

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik ederek lisansüstü çalışmaları yürütmek üzere Gazi Üniversitesi Bilişim Komisyonu’nun 9 Eylül 2005 tarihinde aldığı karar doğrultusunda 21 Haziran 2006 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 2006/10494 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

29 Mart 2006 tarihinde YÖK Uzaktan Öğretim Komisyonu tarafından uzaktan öğretim için yeterliği denetlenerek onaylanan Enstitümüz, Gazi Üniversitesi’nin bilişim teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim altyapısını oluşturma misyonunu da üstlenmiştir.

Enstitü bünyesinde öncelikle 2006 yılında Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı ile Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı kurulmuş, aynı yıl Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan Elektronik Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dallarının lisansüstü eğitim programları da Enstitü çatısı altına alınmıştır. 2007 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dallarının kurulmasıyla Enstitüye bağlı Anabilim Dalı sayısı altıya çıkmıştır.

2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında Atatürk Meslek Yüksek Okulu altında açılan iki ön lisans programının uzaktan öğretim ile verilmesi için YÖK’ten onay alınmasıyla Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama ile İşletme Uzaktan Öğretim Ön Lisans Programları Bilişim Enstitüsü bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır. Daha sonra Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na aktarılan bu programlar, Gazi Üniversitesi’nin Türkiye’de bilişim teknolojileri destekli uzaktan öğretime başlayan ilk üniversitelerden biri olmasını sağlamıştır.

Bilişim Enstitüsü’nün misyonu doğrultusunda 2009 yılında Bilişim Sistemleri, 2010 yılında Sağlık Bilişimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri, 2012 yılında Bilgisayar Bilimleri Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları açılmıştır. Ayrıca, bilişim teknolojilerinin günlük hayatta kullanımının yaygınlaşması ile önemi artan Adli Bilişim alanında çalışmalar yapmak üzere 2013 yılında Adli Bilişim Anabilim Dalı kurulmuştur. Aynı yıl Adli Bilişim Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının eklenmesiyle Enstitüde bulunan aktif tüm Anabilim Dallarının aynı zamanda Uzaktan Öğretim programına da sahip olması sağlanmıştır.

Bugün itibarıyla Bilişim Enstitüsü bünyesinde farklı disiplinlerden gelen çok sayıda öğretim üyesinin ders verdiği ve lisansüstü tez danışmanlığı yaptığı beş Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bu Anabilim Dallarında yürütülen dört Doktora programı ve dört Tezli Yüksek Lisans programı ile ülkemizde ihtiyaç duyulan bilişim alanında uzmanlaşmış nitelikli akademisyen yetiştirme potansiyeline kısa zamanda kavuşmuştur. Tezli programlara ek olarak, örgün ve uzaktan tezsiz yüksek lisans programları da oldukça ilgi görmektedir.

Bilişim Enstitüsü, Lisansüstü programlarına kayıtlı 1400’ün üzerinde öğrencisi ve günümüz bilişim sektörünün ihtiyaçlarına göre tasarlanmış güncel içeriklere sahip Anabilim Dalları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir.