Yönetim Bilişim Sistemleri - Kriter Kontenjan

 

A.B.D. Hakkında Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar Akademik Personel Dersler Doktora Yeterlik Esasları

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başvuru Kriterleri

Doktora Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 80 (EA, Sayısal veya Sözel)

Tüm Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları başvuru yapabilir.
 

Yabancı Dil ≥ 55
Yüksek Lisans Not Ort ≥ 3,00
Bilimsel Değerlendirme Sınavı Notu (Yazılı ve/veya mülakat) ≥60

Kontenjanlar:
T.C. Vatandaşı: 5
Yabancı Uyruklu(*): 1

(*)Yabancı Uyruklu adaylar B2 düzeyi TÖMER belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

Tezli Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 75 (Eşit Ağırlık, Sayısal veya Sözel) Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil ≥ 50
Lisans Not Ort. ≥ 2.40
Bilimsel Değerlendirme Sınavı Notu (Yazılı ve/veya mülakat) ≥50

Kontenjanlar:
T.C. Vatandaşı: 10
Yabancı Uyruklu(*): 3

(*)Yabancı Uyruklu adaylar B2 düzeyi TÖMER belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans (Örgün) Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ Puanı koşulu bulunmamaktadır. Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil: Puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ort. ≥ 2.30

Kontenjanlar:
T.C. Vatandaşı: 25
Yabancı Uyruklu(*): 10

Örgün Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Ücreti *

1 ders ücreti 1200 TL'dir. 
Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur. Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir. (Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)
* Yabancı Uyruklu öğrenciler için 1 ders ücreti 3600 TL'dir.

(*)Yabancı Uyruklu adaylar B2 düzeyi TÖMER belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

Uzaktan Eğitim (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES: Puanı koşulu bulunmamaktadır. Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil: Puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması: ≥ 2.30

Kontenjanlar:
TC Vatandaşı: 50
Yabancı Uyruklu(*): 15

Uzaktan Öğretim Ücreti

1 ders ücreti 1800 TL dir. 
Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)
* Yabancı Uyruklu öğrenciler için 1 ders ücreti 5400 TL'dir.

(*)Yabancı Uyruklu adaylar B2 düzeyi TÖMER belgesine sahip olması gerekmektedir.
background image