Yönetim Bilişim Sistemleri

 

A.B.D. Hakkında Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar Akademik Personel Dersler Doktora Yeterlik Esasları

 

Yönetim Bilişim Sistemleri bir insan, teknoloji ve organizasyon bilimidir. Bilişim sistemlerinin teknik ve işletme fonksiyonlarının yönetimsel bakış açılarını birbirine bağlayan konuları kapsamaktadır.

Bir amaca hizmet etmeyen bilgi faydasızdır. Yönetim Bilişim Sistemleri bilginin, işletme faaliyetlerinin daha iyi hale getirilebilmesi için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri hem iş süreçlerine hem de bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanan tek uzmanlık alanıdır. Bu alanda elde edilen beceriler muhasebe, finans, pazarlama gibi işletme fonksiyonlarında teknolojik gelişmeleri açıklamaya yardımcı olan yaratıcı çözümler geliştirmeyi, bu çözümleri geliştirecek ekipleri kurmayı ve yönetmeyi, iş gereksinimlerini anlamaya teknolojik bir perspektiften bakmayı sağlayan, iş uygulamalarında son derece rağbet gören uzmanlıkları içermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim dalından mezun olanlar iş analisti, iş geliştirme uzmanı, iş zekâsı analisti, veri tabanı yöneticisi, veri tabanı analisti, bilişim sistemleri yöneticisi, bilişim teknolojileri danışmanı, bilişim teknolojileri geliştirme proje yöneticisi, ağ yöneticisi, sistem analisti, sistem geliştirici, teknik destek uzmanı, web geliştirici gibi pozisyonlarda son derece cazip olanaklara sahip işlerde çalışabilmektedirler.

Aşağıdaki tabloda Yönetim Bilişim Sistemleri ile Bilgisayar Bilimleri arasındaki birtakım farklar ortaya konmuştur:

 

  Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Bilimleri
Odak Organizasyon Yazılım
Amaç İşletme faaliyetlerinde maksimum etkinlik ve etkililik Güvenilir bilgisayar programı
Temel beceri Problem çözme Mantık / Yöntem
Temel görev Bilişim sistemleri için iş ihtiyaçlarını tanımlamak Tanımlanan ihtiyaçlar için bilişim sistemleri geliştirmek
Teori / Uygulama ağırlığı Eşit dağılım Uygulama
Genel iş unvanı Analist / Tasarımcı Program geliştirici
Kariyer amacı Üst düzey organizasyon yöneticisi Program yöneticisi

 

Aşağıdaki özelliklere sahip adayların Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında öğrenim görmeleri son derece isabetli görülmektedir:

 • Problem çözme odaklı;
 • Takım çalışmasına yatkın;
 • Teknolojik konularda stratejik düşünebilen;
 • Sorumluluk almayı seven;
 • İş fonksiyonlarını teknolojiyle bağlayabilen;
 • Aynı zamanda hem büyük resmi hem de ayrıntıları görebilen;
 • İletişim yeteneği yüksek;
 • Zaman ve kaynakları iyi yönetebilen.

Yönetim Bilişim Sistemlerinde kariyer yapmak için nedenleriniz şu şekilde sıralanabilir:

 • Yüksek istihdam oranı: Yönetim Bilişim sistemleri mezunları son zamanlarda çok yüksek oranda istihdam imkânı bulmaktadırlar.
 • Yüksek ücretler: Alanında iyi olduğu keşfedilen mezunlar piyasada son derece rekabetçi ücretlerle çalışmaktadırlar.
 • İş tatmini: Yönetim Bilişim Sistemleri profesyonelleri çalıştıkları iş ortamlarının rekabetçi ve pozitif havasına önemli katkılar sağlamakta; ayrıca her iş seviyesinden çalışan ve yöneticilerle iyi ilişkiler kurmaktadırlar.
 • Eğlence: İnsanlarla makineler arasında bağ kurabilen zeki ve dinamik kişiler olan Yönetim bilişim Sistemleri uzmanları ekip çalışmalarında iyi iletişim kurabilmektedirler.
 • Meydan okuma: Bilişim sistemlerindeki hızlı ve sürekli gelişim Yönetim Bilişim Sistemleri profesyonellerine de kendilerini sürekli geliştirme imkânı vermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemlerinden mezun olan öğrenciler yüksek analitik, kavramsal ve uygulamalı becerilerle donatılmış, üretken işgücünün yepyeni üyeleri olarak mezun olurlar. Hızla gelişen donanım ve yazılım gelişmelerini kavrar ve stratejik bilişim sistemlerini (müşteri ve tedarikçi yönetim sistemi, kurumsal kaynak planlaması) ve diğer web temelli olan / olmayan çözümleri geliştirecek yönetsel beceriler edinirler.

background image