2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım Takvimi (Yabancı Uyruklu)

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım Takvimi
Yabancı Uyruklu Başvuruları

03-14 Ocak 2022

Mesai saatleri içerisinde

Yabancı uyruklu adayların bilgi ve belgeleri, çevrimiçi doğrulaması yapılamadığından,

Enstitümüz öğrenci işlerine istenilen bilgi, belgelerinin asılları, fotokopileri ve onaylı Türkçe tercümelerini şahsen ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Lisansüstü başvuru yapacak olan tüm adaylar;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

  • Adayların, Gazi Üniversitesi bünyesinde en fazla iki lisansüstü programa başvuru hakkı bulunmakta olup, tercih sıralamasına dikkat edilmelidir.
  • Yönetmelik gereği, “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”  Başka bir yükseköğretim kurumunda tezli yüksek lisans/doktora programında kaydınız bulunması durumunda başvurunuz iptal edileceğinden, diğer kayıtlarınızı sildirmeniz gerekmektedir.

İstenilen Belgeler;

  • Pasaport aslı ve fotokopisi.
  • Yüksek Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi, Türkçe tercümesi ve YÖK denklik/tanıma belgesi.
  • Doktora diplomasının aslı ve fotokopisi, Türkçe tercümesi ve YÖK denklik/tanıma belgesi.
  • Gazi Üniversitesi B2 düzeyi ve üzeri TÖMER belgesi.
  • GRE/GMAT /ALES sınav puanlarını gösterir belge.
  • Biyometrik özellikli vesikalık fotoğraf. (1 adet)
  • Başvuru esnasında verilen bilgilerin belgelerin eksik/hatalı olması durumundan aday sorumludur.  

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kriter ve Kontenjan Bilgileri (Yabancı uyruklu adaylar)

Bilgisayar Bilimleri

Tezli YL

Örgün - Tezsiz YL

Uzaktan - Tezsiz YL

Doktora

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı

2

10

10

2

Lisans Mezuniyet Notu  ≥

2,50

2,30

2,30

-

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu  ≥

-

-

-

3,00

ALES Puanı: Sayısal  ≥

75

-

-

80

Bilişim Sistemleri

Tezli YL

Örgün - Tezsiz YL

Uzaktan - Tezsiz YL

Doktora

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı

2

-

-

2

Lisans Mezuniyet Notu  ≥

2,30

2,30

2,30

-

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu  ≥

-

-

-

3,00

ALES Puanı: Sayısal / Eşit Ağırlık  ≥

75

-

-

80

Yönetim Bilişim Sistemleri

Tezli YL

Örgün - Tezsiz YL

Uzaktan - Tezsiz YL

Doktora

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı

5

10

15

2

Lisans Mezuniyet Notu  ≥

2,40

2,30

2,30

 

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu  ≥

-

-

-

3,00

ALES Puanı: Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık

75

-

-

80

background image