Enstitü Kurulları

Enstitü Yönetim Kurulu

Görevi Adı Soyadı Görev Yeri
Başkan Prof. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ Bilişim Enstitüsü Müdürü
Üye   Bilişim Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Öner BARUT Bilişim Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Hasan Şakir BİLGE Mühendislik Fakültesi
Üye Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL Mühendislik Fakültesi
Üye Doç. Dr. Nursal ARICI Teknoloji Fakültesi
Raportör Abdullah AÇIK Bilişim Enstitüsü Enstitü Sekreteri


Enstitü Kurulu

Görevi Adı Soyadı Görev Yeri
Enstitü Müdürü Prof. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ Bilişim Enstitüsü
Enstitü Müdür Yardımcısı   Bilişim Enstitüsü
Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Öner BARUT Bilişim Enstitüsü
Adli Bilişim Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Mustafa ALKAN Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.
Bilgisayar Eğitimi ABD (Uhdesinde)
Prof. Dr. Hasan Şakir BİLGE Mühendislik Fakültesi
Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Bşk.
Elektronik Bilgisayar Eğitimi ABD (Uhdesinde)
Prof. Dr. Mahir DURSUN Teknoloji Fakültesi
Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Serdar KULA Tıp Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ Bilişim Enstitüsü


Danışma Kurulu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Aydın KÖKSAL
Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA
Doç Dr. Ufuk AYHAN
Dr. Mahir ÜLGÜ
Dr. İlkay ERDOĞAN DAŞDEMİR