Tanıtım

Bilişim, informatics kelimesinden türetilmiş olup, bilginin otomasyona tabii tutulması, yani bilginin otomatik olarak işlenmesidir. Bilişim süreci, herhangi bir alanda, araştırma veya zihinsel olarak üretilen verilerin bilgisayar sistemleri tarafından işlenerek anlamlı ve kullanılabilir hâle getirilmesi aşamalarıdır. Bu sürece, bilginin üretilmesi, saklanması, geliştirilmesi, korunması ve yaygınlaştırılması dahildir. Bilişim, disiplinlerarası bir alan olarak eğitimden sağlığa, mühendislikten sosyal bilimlere kadar geniş bir yelpazeye destek sağlamaktadır. Herhangi bir alanda çalışan kişiler Bilgisayar teknolojilerinin verdiği destekle işlerini en hızlı ve doğru bir şekilde yapabilmekte ve başarıya ulaşabilmektedir. Bilgisayar teknolojilerindeki yenilikler ve gelişmeler arttıkça bilgi ve iletişim sistemlerindeki ilerlemeleride beraberinde getirmektedir. Bu gelişim, değişim ve yenilikleri sürekli takip eden Enstitümüzde, yeni ana bilim dalları, programlar açılmakta, mevcut dersler sürekli güncellenmekte ve yeniliklere dayalı yeni dersler eklenmektedir. Bilişim Enstitümüzde, doktora eğitimi, tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi ve uzaktan öğretim ile tezsiz yüksek lisans eğitimleri verilmektedir. Gazi üniversitesinin kendi alanlarında seçkin öğretim elemanları ve üniversitemiz dışındanda alanında uzman kişiler Enstitümüzde dersler vermektedir. Kendine ait derslik ve laboratuvarları haricinde üniversitemizin tüm derslikleri, laboratuvarları ve kütüphanesi öğrencilerimizin hizmetine açık tutulmaktadır. Uzaktan Öğretim Sistemimiz güçlü bir sistem altyapısıyla Türkiye içinden ve dışından öğrencilerimize kaliteli ders içerikleri ile hizmet vermektedir.

 

 

 

 

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

            Doktora          

Örgün Eğitim Yüksek Lisans
(Tezli)

Örgün Eğitim Yüksek Lisans
(Tezsiz)

Tezsiz Yüksek Lisans
(Uzaktan Eğitim)

Adli Bilişim A.B.D.
Bilgisayar Bilimleri A.B.D.
Bilişim Sistemleri A.B.D.
Sağlık Bilişimi A.B.D.
Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D.