Adli Bilişim - Hakkında

 

A.B.D. Hakkında Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar Akademik Personel Dersler Doktora Yeterlik Esasları

 

Adli Bilişim Eğitim Programının Amacı,
Halen önemli düzeyde uzman/bilirkişi ihtiyacı bulunan bu alanda nitelikli eleman yetiştirmek ve aynı zamanda ülkemizde çok yeni sayılabilecek disiplinlerarası bir bilim dalında akademik kariyerlerini sürdürmek amacında olan genç akademisyenlere yol açmak olacaktır.

Programın Kapsamı
Adli bilişim; suçluların bilgisayar ve bilişim teknolojileri kullanarak yapmış oldukları suçların, suçlunun şüpheli olduğu süreçten başlayarak olay yerinin analiz edilmesi, gerekli işlemler yapılarak verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli makamlara sunulmasına ve bilişim teknolojilerine ilişkin güvenliğin sağlanmasına kadar geniş bir perspektifi kapsamaktadır.

Programın Açılma Gerekçesi
Sanal dünyanın gelişmesine paralel olarak, Adli Bilişim de aynı oranda gelişmektedir. Günümüz sosyal yaşamın parçası haline gelen siber dünyaya bağımlılık arttıkça bu durum suç odaklarının da dikkatini çekmiş ve bilişim sistemleri suç aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bilişim Suçları yeni bir suç çeşidi olarak günden güne tehlikeli bir hal almakta ve sayıları artmaktadır. Bu da ister istemez Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Hukuki açıdan bakıldığında ihtiyaç olunan Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanının yetkin olması başka bir deyişle bu alanda bilirkişilik yapabilecek seviyede bilimsel bilgiye sahip, eğitimli ve araştırmacı bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir.

Bu alanda yetkin sayılabilmek için; Bilişim Sistemleri, Hukuk ve Kriminalistik gibi konularda ileri seviyede bilgi sahibi olabilecek bireylerin, çok disiplinli bir şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Bilişim Sistemleri uzmanlarının Bilişim Suçları ya da Adli Bilişim Uzmanı olarak çalışabilmeleri için dijital alemdeki suçların nasıl işlendiklerini derinlemesine bilmeleri, karşılaşılan dijital delillerin nasıl toparlanacağından, dijital delillerin zarar görmeden ve orijinalliğinin bozulmadan ne şekilde işleneceğine kadar bilgi sahibi olmaları ve elde ettikleri delil bulgularının adli makamlara anlaşılır bir şekilde sunulmasının nasıl yapılacağını bilmeleri gerekmektedir. Bu yüzden Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanlığı gereklidir.

Adli Bilişim Eğitim programı sonrasında öğrenciler;

  • bilişim alanında ortaya çıkan hukuki sorunlar ve konular ile ilgili olarak bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yapma,
  • veri bankası oluşturma, dokümantasyon ve arşivleme faaliyetinde bulunma,
  • adli bilişim uygulamaları konusunda teorik ve uygulamalı faaliyet gösterme,
  • bilişim ve hukuk ile ilgili konularda özel ve kamu kuruluşları ile birlikte faaliyet gösterme, ilgili kuruluşlara yardımcı olma vb. özellikler kazanma imkânı bulur.
background image