Adli Bilişim - Akademik Personel

 

A.B.D. Hakkında Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar Akademik Personel Dersler Doktora Yeterlik Esasları

 

Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

  • Arş. Gör. Muhammed Ali KOŞAN
    • 0 312 202 19 46
    • makosan [at] gazi.edu.tr

Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyeleri:

  • Prof. Dr. Mustafa ALKAN
  • Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
  • Doç. Dr. Çelebi ULUYOL
  • Doç. Dr. Hüseyin ÇAKIR
  • Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU

 

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Prof. Dr. Mustafa ALKAN  -Adli Bilişim, Haberleşme, Elektronik, Eletromanyetik, Mikrodalga ve anten teknolojileri, Siber güvenlik, Bilgi güvenliği, 
Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ - Bilişim Suçları ve Mücadele, Dijital Deliller, Ceza Hukuku,
Doç. Dr. Çelebi ULUYOL - E-öğrenme, Uzaktan eğitim, Uzaktan eğitim kuram ve uygulamaları, Öğrenme yönetim sistemleri, Mobil öğrenme, Augmented learning (Arttırılmış gerçeklik) ve Arttırılmış Gerçeklik Öğrenme Ortamları, Teknoloji entegrasyonu
Doç. Dr. Hüseyin ÇAKIR - Bilgisayar Donanım ve Yazılım, Eğitsel Yazılımlar, Bilgisayar Destekli Eğitim,
Web Destekli ve Web Tabanlı Eğitim, Görsel Programlama, internet ve WEB Teknolojileri, 3D Grafik, Animasyon, Eğitim Teknolojileri, Çoklu Zeka, Trafik Eğitimi, Adli Bilişim, Yapay Zeka.
Doç. Dr. Nursel YALÇIN - Ses ve Görüntü İncelemeleri, Eğitimde Grafik ve Canlandırma, Bilgisayar Eğitimi, İnternet, Çocuk ve Aile, Yazılım Geliştirme Modelleri, Konuşmacı Tanıma, Yazılım Kalite Standartları, Sistem Analizi ve Tasarımı, Programlama Dilleri, Ses Tanıma , Arama Motoru Optimizasyonu, İnternet Bağımlılığı, Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Eğitimi, Etkili Sunum Teknikleri, Siber Suçlar Adli Ses Bilim, Bilgi Güvenliği, Web Uygulamaları, Yapay Zeka.
Doç. Dr. Utku KÖSE - Yapay Zekâ, Makine Etiği, Yapay Zekâ Güvenliği, Optimizasyon, Bilgisayar Eğitimi, E-Öğrenme, Uzaktan Eğitim,
Doç.Dr. Recep BENZER - Siber Güvenlik, Adli Bilişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgi Güvenliği, Matematiksel Modelleme, Yapay Zeka, Uzman Sistemler, Kriptoloji.
Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU - Mobil Güvenlik, Nesnelerin İnterneti, Sosyal Ağ Analizi
Doç. Dr. Hasan Hüseyin SAYAN - Bilgisayar Bilimleri, Diferansiyel denklemler, Optimizasyon, Sayısal Analiz, Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji
Dr. Öğr. Üyesi Barış TORAMAN - Adli Bilişimde Bilirkişilik
Dr. Öğr. Üyesi Uraz YAVANOĞLU

- Karşı Adli Bilişim, Yapay Sinir Ağları, Linguistic Analiz Sistem, Ağ Güvenliği

background image