Sağlık Bilişimi - Akademik Personel

 

A.B.D. Hakkında Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar Akademik Personel Dersler

 

Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyeleri:

  • Prof. Dr. Serdar KULA
  • Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN
  • Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL
  • Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
  • Prof. Dr. Halim SONCUL

 

 

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Prof. Dr. İrem BUDAKOĞLU - Sağlık Bilişimi ve Eğitimi
Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL - Mobil Kablosuz Ağ Teknolojileri, Web Teknolojileri, Web Madenciliği, Bulut Bilişim, Yapay Zeka Teknolojileri, Hibrit Zeki Sistemler, Zeki Optimizasyon Teknikleri
Prof.Dr. Mehmet Ali ERGÜN - Tele Tıp, Biyoinformatik, Yüksek çıktılı data analizi 
Prof. .Dr. Mustafa N. İLHAN - İş Sağlığı ve Güvenliği, Toplum Ruh Sağlığı ve Bağımlılık,  Sağlık Ekonomisi ve Finansman, 
Farmakoepidemiyoloji,  Hastane İşletmeciliği,  Biyoistatistik, Epidemiyoloji
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANĞLU - Sağlık Bilişimi ve Etik
Prof. Dr. Serdar KULA - Pulmoner Hipertansiyon, Yoğun Bakım, Tıp Bilişimi
Prof. Dr. Taner AKAR - Sağlık Bilişimi Hukuku
Doç. Dr. Hakan TEKEDERE - Bilgisayar Öğretim Teknolojileri, Web Tabanlı Eğitim, İnternet ve WEB Teknolojileri, Bilgisayarlı İstatistik, Sağlık Bilgi Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri
Doç Dr. Mehmet Feyzi Akşahin  
background image